Här hittar du svar på hur vi hanterar Covid-19

INFORMATION KRING COVID -19

Våra gästers och medarbetares säkerhet och trygghet är det viktigaste vi har, därför vill vi kort informera om vad vi gör för att säkerställa en fortsatt drift och serviceupplevelse för alla som besöker vårt hotell. Vi, precis som våra gäster, har ett stort eget ansvar och tillsammans hjälps vi åt. 


Vårt arbete i anslutning till den ökade smittspridningen av Covid -19.

 

Vi har vidtagit åtgärder i vårt sätt att hälsa på varandra och våra gäster, vi ställer upp de dörrar vi kan ställa upp och vi har en utökad information till alla medarbetare när det gäller hygien och att minska smittspridning.

Vid minsta sjuksymptom kräver vi att vår personal stannar hemma.
Vi förutsätter att våra gäster gör detsamma.

Vi följer noggrant folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller sjukdom och eventuell karantän vilket innebär att alla medarbetare som besöker ett riskområde måste stanna hemma enligt gällande riktlinjer.

Vi har förstärkt och utökat all städning i allmänna utrymmen såsom toaletter, lobby, spa, restaurang och övriga lokaler. All städning i samtliga hotellrum och övriga ytor på hotellet sker genom rutiner framtagna tillsammans med våra leverantörer av kem- och städutrustning som är experter på området.

Handsprit finns tillgängligt för våra medarbetare och våra gäster på många ställen i vårt hotell. Använd gärna men glöm inte att tvätta händerna i 20 sekunder också!

I vår restaurang är borden fördelade så att sällskap kan hålla det rekommenderade avståndet på 1 meter.

Vi fördelar våra gäster på tider i både spa och till frukost. Det är viktigt att ni som gäst respekterar tiderna för att minska trängsel och smittspridning. 

 

Avbokningsregler:

Paket skall avbokas senast kl. 18, tre dagar före ankomst.

Endast logi skall avbokas senast kl. 18 dagen innan ankomst

Därefter debiterar vi 100 % av värdet på din bokning.

För konferens gäller särskilda avbokningsregler.
Kontakta oss på foretagsbokning@marstrands.se om du önskar klarhet i detta.

 

Har du ytterligare frågor kring detta är du varmt välkommen att
kontakta oss på telefon 0303-240 200 så skall vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.