Blå Salen

Föreläsning, utställning, konferens, dans eller något helt annat!

I Blå Salen har vi en gradängläktare, ett fint namn, men det betyder helt enkelt att vi vid behov kan dra in läktaren och skapa ett helt tomt rum. Med läktaren på plats finns det 238 sköna stolar att slå sig ner i och i detta utformandet passar salen perfekt för en föreläsning. Blå Salen kan även användas i detta utformandet till en konsert, vi har hittills haft en hel rad artister på besök. Bland annat Pernilla Andersson, Majornas 3dje Rote, Oi Va Voi, Partypatrullen och många andra. 

Men så drar vi in läktaren (vilket tar cirka 15 minuter) och vips så har vi en tom lokal. Ett blankt kanvas. Nu är det bara fantasin som sätter gränser. Klicka här för att se hur det går till.
I Blå Salen har vi bland annat haft:
Konstutställning
Zumba/dans dagar
Sittande konferenser
Kick-off (Blå Salen blev omdekorerad till ett garage)
Presentation av nya produkter. (Atlet avtäckte sina nya gaffeltruckar i Blå Salen 2011) 

Exempel på möblering:
Med gradängläktaren utdragen: 238
Cabarétsittning (runda bord): 100

Yta: 200 kvm