För rikets försvar

Marstrand är speciellt på många sätt. Eftersom hamnen sällan fryser till och är skyddad ifrån västanvindar placerades en del av den svenska flottan här. Detta betydde att Marstrand måste försvaras och de befästningar som fanns ansågs inte vara tillräckliga. I och med freden i Roskilde 1658 blev Bohuslän och Marstrand svenskt och man började bygga fästningen som stod klar redan 1860...Det tog alltså fångarna 200 år att bygga klart fästningen (1658-1860) och under den tiden blev fästningen anfallen två gånger och båda gångerna föll den i fiendens händer. Så kan det gå.

1882 tyckte man att det var osannolikt att ett anfall skulle ske på Marstrand så Carlstens Fästning lades ner som militär befästning. Kanske lika bra förresten.